مشترکان شرکت تعاونی بزرگراه رایانه نوشهر می‌توانند به تناسب نیازشان، وضعیت خطوط اینترنت خود را به صورت آنلاین کنترل نمایند (شارژ، تمدید سرویس، ...):

مدیریت حساب مخصوص مشترکان ADSL
مدیریت حساب مخصوص مشترکان وایرلس