در هر سازمانی که بیش از یک دستگاه کامپیوتر در آن وجود داشته باشد، نیاز به برقراری ارتباط بین کامپیوترها به وجود خواهد آمد. این ارتباط از طریق طراحی و پیاده سازی یک سیستم شبکه بین دستگاه‌های موجود حاصل خواهد شد.اگر شما هم در سازمان خود نیاز به پیاده‌سازی سیستم‌های شبکه دارید (شرکت‌های بازرگانی، شرکت‌های مهندسی، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، ...) می‌توانید پیاده‌سازی شبکه‌های درون سازمانی و برون سازمانی خود را به شرکت تعاونی بزرگراه رایانه نوشهر بسپارید.

  • مشاوره در زمینه طراحی شبکه
  • طراحی و پیاده‌سازی شبکه های جدید
  • توسعه و گسترش شبکه‌های موجود
  • ارائه تجهیزات مورد نیاز
  • خدمات پشتیبانی و نگه‌داری شبکه‌ها
  • عیب یابی و بهینه‌سازی شبکه‌ها