در آلبوم زیر، می‌توانید گزیده‌ای از افتخارات و تقدیرنامه‌های شرکت تعاونی بزرگراه رایانه نوشهر را مشاهده فرمایید.